จักรยานคนเก่า

posted on 11 Jul 2011 17:35 by ijamawa
ทุกๆเย็นจ้าชอบปั่นจักรยานกับเพื่อนๆ รู้สึกว่าปั่นจนล้อพังและบันไดหลุด วันก่อนยายบอกปั่นแล้วปล่อยมือ อย่ากบอกลูกว่ามันอันตราย

edit @ 11 Jul 2011 17:40:11 by ijamawa

Comment

Comment:

Tweet